EUREGIO EGRENSIS: Lebensraum mit Zukunft und Geschichte

Budeme digitalni 

Realizace projektu Budeme digitální - virtuální pomocník pro komunikaci ve veřejné správě

Z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 probíhá realizace projektu Budeme digitální - virtuální pomocník pro komunikaci ve veřejné správě, kde je Euregio Egrensis pracovní sdružení Čechy zapojeno jako projektový partner. Vedoucím partnerem projektu je Euregio Egrensis pracovní sdružení Bavorsko.

Cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a očekávána přidaná hodnota, kterou projekt přinese dotačnímu území:

Překážkou společného růstu v bavorsko-českém pohraničí je mimo jiné jazyková bariéra a rozdíly ve správních systémech. Za účelem zprostředkování znalostí o správních strukturách v Bavorsku a České republice místním politikům a pracovníkům správních úřadů v sousední zemi a zvýšení jazykových znalostí vypracovala pracovní skupina odborníků z veřejné správy pod záštitou EUREGIO EGRENSIS v rámci malého projektu INTERREG dvojjazyčného průvodce správními strukturami ve formě tištěné brožury. Předchozí malý projekt č. 134/2020 s názvem "Vytvoření praktického slovníku pro veřejnou správu v Bavorsku a České republice" byl schválen Regionálním řídícím výborem v písemném oběžném řízení (05.10.-16.10.2020). Pracovní skupina, která projekt doprovází, byla ustavena 14.10.2020 a od té doby se sešla osmkrát, vzhledem ke koronaviru většinou online. Publikace bude dokončena na jaře 2022. Za účelem vytvoření přidané hodnoty pro cílovou skupinu je třeba brožuru převést na digitální platformu PWA (Progressive Web App). Tištěné informace budou oživeny a stanou se názornými díky integraci interaktivních médií (např. vysvětlujících videí) a zvukového obsahu (např. podpora výslovnosti). Informace jsou snadno a vždy okamžitě dostupné prostřednictvím smartphonu v "kapse kalhot" a prostřednictvím prohlížeče. Obsah je vždy aktuální. Aplikace umožňuje pouhým přepínáním obsahu a jazyka přímé srovnání mezi Bavorskem a Českou republikou a umožňuje komplexní vyhledávání podle klíčových slov a fulltextové vyhledávání. Odkazy na další nástroje (např. pokyny, odbornou literaturu, kontaktní osoby atd.) lze snadno integrovat. Na základě praktických zkušeností byla pro slovník v tištěné verzi definována určitá slovní zásoba k různým tématům z veřejné správy, kterou lze kdykoli vhodně rozšířit do digitální podoby. Pomocí odkazů lze vytvořit přímé propojení s obsahem. Dále má být tištěná verze brožury s průvodcem veřejnou správou vyzkoušena v praxi v rámci konkrétních jazykových kurzů. Získané poznatky se promítnou do digitální aplikace. Dalšími součástmi projektu jsou seminář pro bavorské pracovníky veřejné správy v České republice a odborná exkurze pro české pracovníky veřejné správy do Německa. Cílem těchto akcí je poznávání těchto struktur přímo na místě. Cílovou skupinou pro využívání digitální platformy, jazykových kurzů i pro seminář a exkurzi jsou odborní pracovníci z oblasti veřejné správy na všech úrovních a zástupci komunální a regionální politiky z Bavorska a České republiky.

 

 

Die Bezeichnung „Euregio“ steht sowohl für ein geographisch bestimmbares Gebiet - also eine Region - als auch für eine grenzüberschreitende Organisation. Euregios sind freiwillige regionale Zusammenschlüsse über Staatsgrenzen hinweg. Sie sind keine zusätzliche Verwaltungsebene, sondern meist eine „Initiative von unten“, ausgehend von der Ebene der regionalen und kommunalen Akteure.

Euregios geben sich häufig latinisierte Namen, um so Sprachunterschiede zu überwinden. Der Begriff „Euregio“ (manchmal auch „Euroregion“) ist eine Kurzform für „Europäische Region“. Hinzu treten geographische Zusätze. Das Adjektiv „Egrensis“ nimmt Bezug auf ein historisches Gebiet, das große Teile der heutigen EUREGIO EGRENSIS umfasste: die mittelalterliche „Regio Egire“ oder „Provincia Egrensis“ - im Kern das frühere Egerland.