EUREGIO EGRENSIS: Životní prostor s budoucností a historii

Pojem „Euregio“ označuje geograficky definovatelnou oblast - region - i přeshraniční organizaci. Euregios jsou dobrovolná regionální uskupení přes státní hranice. Nejedná se o další administrativní úroveň, ale většinou o „iniciativu zdola“, počínaje úrovní regionálních a místních aktérů.

Euregios si často dávají latinská jména, aby překonali jazykové rozdíly. Termín „Euregio“ (někdy také „euroregion“) je krátká forma pro „evropský region“. Existují také geografické dodatky. Přídavné jméno „Egrensis“ označuje historickou oblast, která zahrnovala velké části dnešního EUREGIO EGRENSIS: středověký „Regio Egire“ nebo „Provincia Egrensis“ - v podstatě bývalý Egerland .