EUREGIO MOBIL 2022

Přepracované vydání mapy turistických cílů EUREGIO MOBIL

 

Objevte EUREGIO EGRENSIS! V srdci Evropy, na území spolkových zemí Durynska, Saska, Bavorska a Karlovarského kraje, vznikl turisticky zajímavý region. Za více než 800 let společné historie se zde rozvinulo mnoho atraktivních rekreačních oblastí, lázeňských míst a lokalit pro pěší a cyklo turistiku, které jsou dnes propojené a lze je objevovat „bez hranic“.

EUREGIO EGRENSIS (EE) vydává pravidelně ve spolupráci s turistickými spolky ve Vojtsku, okrese Saale-Orla-Kreis, Krušných horách, Horních Frankách, Horní Falci, Karlovarském kraji a okrese Tachov praktickou mapu celého regionu s tipy na výlety a zajímavými turistickými cíli. Na začátku prázdninové sezóny je nyní v mnoha turistických zařízeních v celém euregionu zdarma k dispozici nové přepracované vydání EUREGIO MOBIL mapy. Osvědčený formát zůstal zachován, ale byly zohledněny aktuální aspekty jako jsou QR kódy a přehledné "vizitky" k jednotlivým destinacím nebo odkazy na veřejnou dopravu a elektromobilitu.

Pod heslem "udržitelná mobilita" představuje EUREGIO MOBIL mapa mnoho turistických cílů v celé oblasti EUREGIA EGRENSIS v propojení se železnicí (EgroNet), cyklobusy a hustou sítí cyklistických a turistických stezek. Cílem je pomoci turistům, návštěvníkům i místním obyvatelům orientovat se v našem příhraničním regionu bez hranic a vnímat celou oblast jako jeden celek. Dvojjazyčnost a prezentace přeshraničních spojů by měly pomoci odbourat bariéry a vzbudit zájem o sousední zemi.

Projekt byl financován z prostředků Spolkového ministerstva zahraničí a z vlastních prostředků EUREGIO EGRENSIS AG Sachsen/Thüringen e.V. Bylo vytištěno 50 000 německých a 20 000 českých výtisků. Mapa je nyní zdarma k dispozici v mnoha turistických informačních centrech na celém území euregionu a lze ji také stáhnout na internetových stránkách www.euregio-egrensis.cz. Zájemci z oblasti cestovního ruchu se v případě zájmu o mapu mohou obrátit na naše regionální kanceláře EUREGIA EGRENSIS.

Odkazy ke stažení:

česká verze

mapa: https://kundentest-mw.de/EUREGIO%20EGRENSIS/CZ%20KS.jpg

zadní strana: https://kundentest-mw.de/EUREGIO%20EGRENSIS/CZ%20RS.jpg

německá verze

mapa: https://kundentest-mw.de/EUREGIO%20EGRENSIS/D%20KS.jpg

zadní strana: https://kundentest-mw.de/EUREGIO%20EGRENSIS/D%20RS.jpg