Informace pro mateřské školy

Informace pro mateřské školy

Projekt přeshraniční spolupráce si klade za cíl seznámit děti 
ze saského a českého pohraničí s jazykem a kulturou sousední země již v rané fázi života.  A co přesně znamená integrovat jazyk sousedů do každodenních aktivit? České děti jsou po celé dopoledne doprovázeny jazykovým průvodcem v německém jazyce a německé děti v českém jazyce.

Hravou formou si prostřednictvím „jazykové lázně“ intenzivně a rozmanitě osvojují jazykové a mezikulturní dovednosti sousední země. Jazyková lázeň, známá také jako "jazyková imerze", je metoda výuky cizích jazyků, při které je člověk ponořen (jako když se koupe ve vaně) do prostředí, kde je cílový jazyk všudypřítomný a převládající. A to může urychlit a zlepšit osvojování jazyka.

Toto lze to kombinovat s pravidelným setkáváním dětí na obou stranách hranice. A jazyk sám se tak stává něčím běžným. 

Kromě jazykového průvodce v zařízeních bude probíhat pravidelná odborná výměna mezi zúčastněnými mateřskými školami a pedagogičtí pracovníci ve školkách mohou také být školeni 
k osvojení jazykových a mezikulturních dovedností.