Projekt Nové Impulsy

Velký projekt 
Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS

Projekt „Síťování“ má za cíl prohloubit kulturní a společenské povědomí v rámci přeshraniční spolupráce, tentokrát především mezi mladší generací. V rámci projektu je naplánována celá řada akcí pro žáky středních škol. Nedílnou součástí jednotlivých aktivit budou jazykové animace, programy zabývající se rozdílnou tématikou – od poznávání přírody až po historické souvislosti na česko-německé hranici.

Realizované akce v rámci projektu: 

  • Česko-německá konference pro základní školy 
    Dne 29. 5. 2019 se konala v Plesné česko-německá konference pro základní školy, celkem se zúčastnilo 7 škol. 
  • Studijní cesta do Regensburgu na 70. Sudetoněmecké dny
    Euregio Egrensis bylo počátkem června zastoupeno v informačním stánku na 70. Sudetoněmeckých dnech, které se konaly poprvé v Řezně (Regensburg). Účast v Donau-Arena v Řezně probíhala v režii českého pracovního sdružení Euregia Egrensis, které přicestovalo s delegací českých starostů a zástupců z oblasti komunální sféry, a dále za personální podpory bavorského pracovního sdružení Euregia Egrensis.
    Stánek Euregia přilákal po oba dva dny mnoho návštěvníků, kteří se informovali o práci Euregia Egrensis. Zájem vzbudila zejména dvojjazyčná brožura „Živé sousedství“ o česko-bavorských komunálních partnerstvích v Euregiu Egrensis. Spolupracovníci Euregia Egrensis se mohli těšit také z významné návštěvy svého stánku. Zastavili se zde náměstek ministerského předsedy a ministra hospodářství Hubert Aiwanger, bavorská ministryně sociálních věcí Kerstin Schreyer, aby se informovali o práci Euregia, a dále také poslanec zemského sněmu Tobias Gotthard a krajský radní a starosta Toni Dutz.  
  • Slavnostní udílení Ceny Euregia Egrensis 2019 

V sobotu 12. října 2019 se konalo slavnostní předávání Ceny Euregia Egrensis. 
Vyznamenány byly tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-německých vztahů, prolamování bariér, a to jak kulturních, tak i jazykových. 
Oceněni byli zástupci z komise pro partnerství měst Sokolov a Schwandorf, za bavorskou stranu pan Ernst Schober a za českou stranu pan Antonín Lebeda. Na sasko/durynské straně byl vyznamenán pan Hans-Jürgen Knabe z partnerské komise Breitenbrunn/Erzgebirge. 
Udílení cen se konalo v jízdárně Tachov Světce, která je národní kulturní památkou. Po skončení akce byla pro zájemce připravena komentovaná prohlídka s průvodcem. 
Slavnostní řeč na téma „Regiony jako mosty evropské kultury“ přednesl pan Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.