Virtuální pomocník pro komunikaci ve veřejné správě

Projekt: Budeme digitální - virtuální pomocník pro komunikaci ve veřejné správě

Z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byl realizován projekt Budeme digitální - virtuální pomocník pro komunikaci ve veřejné správě, kde bylo Euregio Egrensis pracovní sdružení Čechy zapojeno jako projektový partner. Vedoucím partnerem projektu bylo Euregio Egrensis pracovní sdružení Bavorsko.

V rámci projektu byla vytvořena dvojjazyčná webová aplikace popisující systém veřejné správy Svobodného státu Bavorsko a České republiky. Obsahuje pomůcky pro porozumění jazyku a obsáhlý slovník.

Odkaz na aplikaci: Česko-bavorská veřejnosprávní aplikace

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.