Termíny a akce

Centrální termíny pro celé sasko-české pohraničí: 

12.-14.04. 2024 Jazykový animační workshop

29.04. 2024 Zahajovací konference v Ústí nad Labem

17.09. 2024 Trinacionální online fórum mateřských školek

17.09.-01.10. 2024 Sasko-české dětské oslavy v rámci 1. Dnů sousedství a sousedských jazyků