Workshop propagačních materiálů

2014 - Burza propagačních materiálů v Sokolově - 13. 09.2014

Akce se uskutečnila při konání Hornické pouti.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"

2013 - Burza propagačních materiálů v Sokolově - 14.09.2013

Akce se uskutečnila při konání Hornických slavností ve spolupráci s DK Sokolov.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"

2013 - Burza propagačních materiálů v Chebu - 01. 06.2013

Akce se konala u příležitosti otevření další části Krajinné výstavy.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"

2011 - Burza propagačních materiálů v Chebu - 21.05.2011

10. ročník burzy se uskutečnil u příležitosti 950. výročí založení města Chebu. Cílem burzy bylo umožnit obcím, mikroregionům, infocentrům, ale i přímo zástupcům pamětihodností, prezentovat své materiály a představit své zajímavosti návštěvníkům Chebu.

Akce se zúčastnilo celkem 28 vystavovatelů z celého euroregionu Egrensis.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"

2010 - Burza propagačních materiálů v Chebu - 22.05.2010 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"

Kam dál