Bavorsko-český výměnný školní rok

Záměr a cíl projektu

Projekt "Bavorsko-český výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS" má ještě intenzivněji, než je tomu u krátkodobých setkání, podporovat oboustranné poznání a porozumění mezi obyvateli v příhraničních regionech. Vedle zlepšení jazykových schopností chce tento projekt EUREGIA EGRENSIS umožnit českým žákům nahlédnout do kultury, hospodářství, historie a všedního dne německého souseda.

Tímto přispívá výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS k porozumění a k odstranění předsudků mezi českým a německým národem a poskytuje možnost si bezprostředně udělat reálný a diferencovaný obraz o životě v Německu. 

Účast a průběh:

Výměnného školního roku se mohou zúčastnit čeští žáci z 3. až 4. ročníku. Výměnný pobyt by měl být roční, aby žák po první fázi - vžití se do nového prostředí - mohl hlouběji proniknout do zcela jiného všedního života sousední země.

Žáci jsou do školních tříd zcela integrováni, to znamená, že sledují každodenní vyučování. Většinou nabízejí školy těmto výměnným žákům hodiny němčiny a zeměpisu mimo školní vyučování, vítaná je i jejich účast na různých školních i mimoškolních akcích a exkurzích. Žáci jsou ubytováni u hostujících rodin, částečně také v internátech. Samozřejmě, že rodinné prostředí je vhodnější ke zprostředkování německého každodenního života.

Z tohoto důvodu je každá rodina, která by se chtěla stát hostující rodinou pro českého žáka, u EUREGIA EGRENSIS srdečně vítána. Za ubytování a stravu se poskytuje odškodnění ve formě stipendia, které je vypláceno žákovi popř. rodině, u které žák bydlí.

Všem, kteří se výměnného školního roku účastní, je nabízen rámcový program. Žákům je tak poskytnuta možnost poznat hospodářství a různé organizace v regionu a diskutovat s politiky. Pobyt v sousední zemi je nabízen nejen českým žákům, také pro německé žáky z bavorské části EUREGIA EGRENSIS existuje možnost stát se hostujícím žákem na české škole. Jedná se o měsíční, ale i o dlouhodobější (až roční) pobyty.

Realizace projektu:

Projekt "Výměnný školní rok" je financován z vlastních prostředků EUREGIA EGRENSIS, z prostředků Bavorské státní kanceláře, z  prostředků Evropské unie, z prostředků nadace Roberta Bosche, z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a z příspěvků sponzorů.

Realizace projektu:

Výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS organizuje EUREGIO EGRENSIS ve spolupráci s bavorskými gymnázii.

Doposud se ho zúčastnili:

v Bavorsku:

Augustinus-Gymnasium ve Weidenu, Max-Reger-Gymnasium v Ambergu, Pracovní sdružení pěti gymnázií v Bayreuthu: Christian-Ernestinum, Graf-Münster-Gymnasium, Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Richard-Wagner-Gymnasium a městské ekonomické gymnázium (Städtisches Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium), Jean-Paul-Gymnasium v Hofu, Schiller-Gymnasium v Hofu, Gymnasium v Münchbergu, Gymnasium v  Pegnitz, Gymnasium der Englischen Fräulein v Bambergu, Luisenburg-Gymnasium ve Wunsiedelu, Gymnasium Wiesentheid.

v Čechách:

Gymnázium v Aši, v Chebu, v Karlových Varech, v Děčíně, v Sokolově, v  Plzni, v Českých Budějovicích, v Jeseníku, v Mariánských Lázních, v Ostrově, ve Slaném, v Rokycanech, v Plasích.

Projekt "Výměnný školní rok" byl z počátku realizován i v Sasku/Durynsku (dříve Vogtland/Západní Krušnohoří).

Realizace projektu:

EUREGIO EGRENSIS přebírá v rámci projektu "Výměnný školní rok" koordinaci, finanční management a organizaci, za tyto činnosti je odpovědný vedoucí projektu.