Jazyk sousedů od začátku

Nový přeshraniční projekt z programu INTERREG-Česko Sasko se věnuje přeshraničnímu vzdělávání dětí v raném věku. Cílem projektu je po dobu tří let průběžně integrovat jazykové programy do mateřských školek v Sasku a v České republice. Ve školkách se také budou vzdělávat pedagogičtí pracovníci, kteří si osvojí jazykové a interkulturní dovednosti. 

Základní informace o projektu: www.sn-cz2027.eu

logo