Další informace

Přehled projektových opatření

10 partnerských institucí ze Saska a České republiky společně vyvíjí různé modely výuky příslušného sousedního jazyka v denních centrech a zavádějí, vyhodnocují a vyhodnocují různé metody.

Ve více než 40 projektových mateřských školách ve 4 euroregionech bude sousední jazyk nabízen integrovaným způsobem do každodenního života dětí.

Další školky, které mají zájem, jsou zapojeny prostřednictvím pravidelné výměny odborných znalostí v euroregionálních sítích mateřských škol a také prostřednictvím ochutnávkových nabídek.

Odborný dozor a podporu školek a další vzdělávání jazykových facilitátorů zajišťuje Saský zemský úřad pro vzdělávání sousedů Lana a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Společně s odborným poradním sborem jsou odvozena doporučení pro udržitelný rozvoj raného sousedského jazykového vzdělávání v celém česko-saském pohraničí.