Zaměření činnosti

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2019


1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS

 • Administrace Dispozičního fondu EÚS (dále DF) na česko-bavorské hranici a Fondu malých projektů EÚS (dále FMP) na česko-saské hranici. 
 • Účast dvou zástupců Euregia Egrensis na jednání Monitorovacího výboru programu EÚS pro velké projekty jak na saské, tak na bavorské hranici – jeden jako řádný člen, druhý jako náhradník. 
 • Vyhledávání partnerů pro české a německé subjekty v souvislosti s přípravou malých projektů. 

2. Spolupráce v rámci Euregia Egrensis a regionu

 • Spolupráce s bavorskou a sasko-durynskou stranou Euregia Egrensis 
  Konkrétně se jedná o spolupráci na přípravě a realizaci společných projektů připravovaných jednotlivými pracovními sdruženími Euregia Egrensis (Čechy, Bavorsko, Sasko/Durynsko), kterými jsou:
  • Výroční tisková konference v Sasku
  • Letní tábor mládeže Euregia Egrensis v Bavorsku
  • Udělování Ceny Euregia Egrensis za rok 2019 v Čechách
  S oběma partnery probíhá také velmi těsná spolupráce při realizaci Dispozičního fondu a Fondu malých projektů EÚS v současném plánovacím období EU. Jde  především o přípravu řídících výborů, zápisů z výborů, porady o projektech aj.
   
 • Rozvoj dalších témat v rámci spolupráce jednotlivých pracovních sdružení Euregia Egrensis
  Bavorsko: Jazyková ofenzíva
  • podpora výuky českého jazyka v pohraničních oblastech Bavorska a Saska.

  Čechy: Rozvoj cestovního ruchu v euroregionu. 
  Viz bod 6.

  Sasko/Durynsko: Realizace projektu Clara 3  
  Clara 3 má za cíl prohloubit spolupráci mezi úřady v příhraničních oblastech ČR, Oberfranken a Vogtland. 


  Euregio Egrensis zpracovává tematiku:

  • Mládež, vzdělávání a sociální problematika. 
    
  Dále bude aktivní a podílet se na tématu:
  • Cestovní ruch.
 • Účast na společných jednáních Euregia Egrensis

  • účast prezidenta, jednatele a dvou členů prezídia na zasedáních Společného prezídia Euregia Egrensis (4x ročně),
  • účast jednatele na poradách jednatelů jednotlivých pracovních sdružení (cca 1x měsíčně),
  • účast jednatele a prezidenta na akcích realizovaných jak partnerskými organizacemi Euregia Egrensis, tak jinými subjekty, které mají zájem na rozvoji přeshraniční spolupráce v regionu Egrensis.
 • Spolupráce Euregia Egrensis s Karlovarským a Plzeňským krajem
  Řada projektů přináší další možnosti rozvoje spolupráce s Karlovarským a Plzeňským krajem ve prospěch všech zúčastněných. 
  Spolupráce s oběma kraji bude probíhat zejména na úrovni implementace programu Evropské územní spolupráce v období 2014–2020 a přípravě období 2021+. Také projekt Clara 3 (viz výše) umožní další hlubší spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje.

3. Realizace projektu 

„Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS“

 • Setkání vedoucích kursů češtiny v Bavorsku 
 • Konference základních škol II. stupeň
 • Exkurze vedoucích kursů češtiny
 • Exkurze studentů středních škol do Čech 
 • Workshop k dalšímu rozvoji Euregia Egrensis 
 • Workshop ke komunálním partnerstvím 

4. Další činnosti vedoucí k rozvoji sdružení

 • Podpora a metodická pomoc členským obcím
  Sekretariát bude maximálně a všestranně pomáhat svým členům v rozvoji spolupráce s německým příhraničím a rozvojem cestovního ruchu. 
   
 • Další rozšiřování členské základny 
  Sekretariát se bude nadále aktivně zabývat rozšiřováním své členské základny a nabízet členství ve sdružení dalším městům a obcím Karlovarského kraje a okresu Tachov. 
   
 • Zpracování Výroční zprávy sdružení za rok 2018
  Výroční zpráva bude zpracována v českém a německém jazyce tak, aby jí bylo možné zveřejnit během výroční tiskové konference.

5. Intenzívní informování o činnosti sdružení – PR

 • Vydávání elektronického a tištěného čtvrtletníku o činnosti sdružení a zajímavostech v přeshraniční spolupráci.
 • Pravidelné vydávání tiskových zpráv o aktivitách EE, pokusit se o zveřejňování informací v denících.
 • Nechat zpracovat nové webové stránky sdružení a zajistit zejména dobrý informativní servis o akcích EE v kapitole aktualit.

6. Cestovní ruch

 • Účast na veletrzích cestovního ruchu 
  • V roce 2019 se bude jednat zejména o:
  • Exkurze členských obcí na f.re.e München 2/2019
  • Sudetoněmecký den v Regensburgu 
  • ITEP v Plzni
  Veletrhy cestovního ruchu jsou významným místem, kde má Euregio Egrensis  možnost propagovat všechny své členy. Nejen na tyto akce mohou členské obce dodat přiměřené množství svých propagačních materiálů do Sekretariátu Euregia Egrensis v Karlových Varech, který zajistí zdarma prospektový servis
   
 • Uspořádání workshopu propagačních materiálů 
  V Sokolově během Hornického dne (zpravidla v září) mají členové Euregia Egrensis možnost zapojit se do propagace své obce. 
   
 • Po zpracování mobilní verze webu www.uprostred-evropy.eu zahájit jejich propagaci na internetu. Kontaktovat znovu Turistické svazy (Tourismusverbände) v Německu, aby zadávaly další turistické cíle na tomto webu. 
   
 • Organizace Studijní cesty
  Studijní cesta je plánována na květen 2019 s návštěvou Sudetoněmeckého dne v Regensburgu.  

Zaměření činnosti a přehled aktivit v r. 2019 schválila na svém zasedání Valná hromada Regionálního sdružení obcí a měst Euregia Egrensis, konaná dne 26. 10. 2018 v Chodově.                    


František Čurka v. r.
Prezident
Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

Dokumenty ke stažení