Cyklotrasa EE

Cyklistické stezky a trasy obecně

Cyklistika se stala v posledních letech velmi oblíbeným sportem - stále více lidí využívá jízdní kolo k aktivnímu odpočinku v přírodě. Cyklistika získala jednoznačně na významu, co se týká aktivního využití volného času, a stala se dynamickým trendem dnešní doby. V pozadí stojí myšlenka „umírněného turismu“, v jehož rámci nabízí rozšíření cyklistických nabídek regionu možnosti aktivního využití volného času a rekreace v souladu s potřebnou ochranou životního prostředí.

Hlavními tematickými body dálkové cyklistické trasy EUREGIA EGRENSIS jsou „Lázeňská místa a města“ a „Hornictví“. Oblast EUREGIO EGRENSIS je takto z historického ale i ze současného hlediska ideálně propojena.

Na přání EUREGIA EGRENSIS a míst cestovního ruchu v regionu byly od roku 1995 uvedeny do provozu dvě hranice překračující cyklotrasy, které umožňují svými vcelku více než 1.000 km celkové délky EUREGIO EGRENSIS mezi Bavorskem, Čechami, Saskem a Durynskem„zprůjezdnit“. EUREGIO EGRENSIS využilo při realizaci těchto cyklotras finanční podpory evropských dotačních prostředků. Obě cyklotrasy jsou na německé straně vyznačeny logem EUREGIA EGRENSIS.

http://www.euregio-egrensis.de/tourismus/radfernweg_nord.php
 

Dálková cyklotrasa Bavorsko - Durynsko - Sasko - Čechy

Po stránce krajinné velmi atraktivní oblast EUREGIA EGRENSIS vykazuje hustotu a četnost léčebných lázní a lázeňských míst, která je v Evropě jedinečná. Také hornictví a těžba nerostů zanechaly zajímavé stopy v rozlehlých částech regionu.

Dálková cyklotrasa EUREGIA EGRENSIS spojující Bavorsko - Durynsko - Sasko - Čechy, koncipované jako okružní, je turistickou trasou pro cyklisty, kteří chtějí poznat tyto země. Dálková cyklotrasa se vcelku rozprostírá na vzdálenosti více než 500 km.

Jízda Smrčinami (Fichtelgebirge), Frankenwaldem, Durynským břidličnatým pohořím (Thüringer Schiefergebirge), Durynským a Saským Vogtlandskem (Thüringisches und Sächsisches Vogtland), Krušnými horami (Erzgebirge), Sokolovskou pánví (Falkenauer Becken) a Slavkovským lesem (Kaiserwald) nabízí cyklistovi veliké potěšení z jízdy na kole.

Trasa je individuálně volitelná, takže si cyklista může trasu individuálně rozdělit zcela dle libosti s ohledem na osobní zájmy a kondici. V této souvislosti nabízí dráha, resp. systém EGRONET možnost přepravy jízdních kol. Doporučujeme však dotázat se na tuto možnost a podmínky přepravy předem.

http://www.euregio-egrensis.de/tourismus/radfernweg_sued.php
 

Současně s přístupem České republiky k Evropské unii proběhla v polovině června 2004 slavnost při otevření nové hranice překračující cyklotrasy „Bavorsko - Čechy“. Tuto cyklotrasu pokřtilo EUREGIO EGRENSIS ve spolupráci s okresy Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, Bayreuth a Wunsiedel a městy tvořícími samostatné městské okresy Amberg a Weiden a dále s Klubem českých turistů.

Rozmanitost trasy vedoucí mírnými pahorky, idylickými údolími a historicky významnými místy v tomto hranice překračujícím regionu činí z cyklotrasy „Bavorsko - Čechy“ několikadenní zážitek.

Na přibližně 525 km spojuje tato okružní cyklotrasa Bavorsko a Čechy. Probíhá mj. zemí Chodů - někdejších strážců českých hranic - a Horní „vrchní“ Falcí s jejími vrtkavými dějinami.

Znovu a znovu se zde setkáváme s významnými svědky minulosti: typickými středověkými městy a obcemi, nejrůznějšími muzei a stopami horní činnosti a rozmanitého geologického složení. Ze známých míst, jako jsou Mariánské Lázně (Marienbad), Amberg a Weiden, se dají jak „vyčíst“ dějiny regionu, tak i poznat kraj a lidi v něm dnes žijící.

Dálková trasa začíná v Bischofsgrünu ve Smrčinách (Fichtelgebirge) a navazuje na dálkovou cyklotrasu „Bavorsko - Durynsko - Sasko - Čechy“. Na bavorské straně je vyznačena logem EUREGIA EGRENSIS. Ze Smrčin (Fichtelgebirge) sestupuje podél říček Fichtelnaab a Waldnaab, pokračuje přes Weiden a oblastmi Bavorské Jury do Sulzbachu-Rosenbergu a Ambergu.

Podél toků Lauterach, Vils a Naab cyklotrasa dospěje do Schwandorfu. Po trase někdejší železnice pokračuje ze Schwarzenfeldu přes Oberpfälzer Wald k hraničnímu přechodu Eslarn/Tillyschanz. Odsud je možné se napojit na systém českých cyklotras se žlutým značením. Severní částí Šumavy trasa vede do pozoruhodného Tachova (Tachau) a známých Mariánských Lázní (Marienbad). Zpáteční cesta do Bischofsgrünu vede mj. přes Waldsassen s proslulou bazilikou a přes Marktredwitz.

Je ovšem možné kdykoli si vybrat jen dílčí úsek cyklotrasy, jako např. trasu ze Schwandorfu (nádraží) přes Schönsee do Mariánských Lázní (Marienbad) - (135 km). Při podrobném plánování Vám samozřejmě pomohou a poradí střediska cestovního ruchu.

 

Při koncipování dálkových cyklotras využilo EUREGIO EGRENSIS odborných zkušeností externích partnerů. Podílely se mj. okresy a obce podél tras, spolky pro cestovní ruch, Všeobecný německý klub cyklistů, zemský svaz Bavorsko (Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Landesverband Bayern) a dále Klub českých turistů.

Mapa dálkové cyklotrasy EUREGIA EGRENSIS

strana s texty ve formátu .pdf (2,98 MB)

strana s mapou ve formátu .pdf (14,1 MB)

Soubory s gpx daty:

Celá síť EE včetně návrhu na úpravu

Trasy a pozice sloupků

Cheb, Aš s pokračováním

Cheb, Aš, varianty

Sever s pokračováním

Jih s pokračováním

Vydání mapy bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropský fond pro rozvoj Cíl 3

Kam dál