Cena Euregia Egrensis

Cíle udílení ceny

Každý rok uděluje EUREGIO EGRENSIS ceny osobnostem nebo institucím, které se významně podílely na rozvoji přeshraniční česko-německé spolupráce v EUREGIU EGRENSIS. Cena je udělována buď za přímý rozvoj přeshraniční spolupráce nebo za nadprůměrný vědecký výkon v oblasti přeshraniční spolupráce.

Obě ceny by měly být výzvou k další iniciativě v této oblasti.

První udílení cen Euregia Egrensis 1995

Poprvé se cena EUREGIA EGRENSIS udělovala v městě Waldsassen. Za přeshraniční angažmá obdržely ceny tyto osobnosti:

 • Prof. Dr. Peter Jurczek, řádný profesor na Technické univerzitě v Chemnitz-Zwickau. Prof. Dr. Jurczek byl pověřen v roce 1992 Bavorským státním ministerstvem pro rozvoj země a otázky životního prostředí (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen), Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemského rozvoje (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung) a Českým ministerstvem hospodářství prací na přeshraničním trilaterálním konceptu rozvoje a ukončil tuto práci pro trojúhelník zemí Bavorsko - Sasko - Čechy v roce 1994. Tento rozvojový koncept představuje dodnes koncepční základ práce EUREGIA EGRENSIS.
   
 • Manželský pár Prof. Thomas M. Thomaschke a Dr. Ivana Thomaschke - Vondráková. Již v letech 1989/1990 byl díky iniciativě komorního pěvce profesora Thomase Thomaschke a jeho ženy založen společensky prospěšný spolek, který organizuje přeshraniční kulturní léto pod názvem "Festival Uprostřed Evropy" v oblasti Bavorsko - Čechy - Sasko. "Festival Uprostřed Evropy" se koná od roku 1992 a je zárukou vysoké umělecké kvality. Místy konání jsou v každém roce města a obce v oblasti EUREGIA EGRENSIS.
   
 • Dr. Rudolf Hilf, který byl důležitou hnací silou a průkopníkem EUREGIA EGRENSIS, obdržel zvláštní cenu.
   

rok 1996

V roce 1996 se předávání cen EUREGIA EGRENSIS uskutečnilo v Auerbachu (Vogtland) Cenami byli poctěni:

 • Dr. Günter Ermisch, státní sekretář Saské státní kanceláře, který přispěl rozhodující měrou k rozvoji v trojúhelníku tří zemí.
   
 • Prof. Dr. Konrad Goppel, státní úředník v Bavorském státním ministerstvu pro rozvoj země a otázky životního prostředí, jehož bezprostřední odborná a osobní podpora měla pro EUREGIO EGRENSIS neocenitelný význam.
   
 • Ing. Arch. Václav Mencl, náměstek ministra na českém ministerstvu hospodářství a starosta města Brna, který podnítil přeshraniční spolupráci a přes počáteční problémy stál vždy po boku EUREGIA EGRENSIS.
   
 • Prof. Dr. Jörg Maier, řádný profesor hospodářské geografie a regionálního plánování na Univerzitě v Bayreuthu, převzal cenu za výjimečné vědecké výkony v oblasti přeshraniční spolupráce.
   

rok 1997

V roce 1997 se uskutečnilo předávání cen v Karlových Varech. Novými nositeli cen se stali:

 • Hans Wurm, ředitel Augustinus-Gymnázia ve Weidenu, který se angažovaně staral o projekt "Bavorsko-český výměnný školní rok",
   
 • Helmut Schwab, ředitel Gymnázia v Oelsnitz / Vogtland, který již krátce po otevření hranic inicioval přeshraniční partnerství,
   
 • Jan Horník, starosta obce Boží Dar a iniciátor obnovení české části EUREGIA EGRENSIS,
   
 • Werner Busch, první předseda spolku "Sport čtyř zemí" (Vier-Länder-Sport e.V.), který spojil mnoho mladých lidí z Bavorska, Čech, Saska a Duryňska.
   

rok 1998

V roce 1998 byly v Bayreuthu vyznamenány tyto osobnosti:

 • Dr. Eugenie von Trützschler zu Falkenstein. Paní Trützschler zu Falkenstein pochází z Prahy a pracuje v oblasti historie. Jménem Duryňského ministerstva pro justici a evropské záležitosti (Thüringisches Ministerium für Justiz und Europaangelegenheiten) podporovala po dlouhá léta práci EUREGIA EGRENSIS.
   
 • Dr. Jörg Lippert se zabýval ve své disertační práci rámcovými podmínkami a koncepčními základy situace v Evropě na konci 20. století a stanovil důležité teze v oblasti plánování přeshraničních konceptů rozvoje.
   

rok 1999

 • Anton Hart, podnikatel, v Hohenbergu nad Ohří vyznamenán cenou EUREGIA EGRENSIS za neúnavnou práci na obnově dříve vzkvétající poutní svátosti Maria Loreto. Maria Loreto je symbolem usmíření a spolupráce českého a německého národa a má proto neopomenutelný význam. Cena za vědeckou práci v roce 1999 nebyla udělena.
   

rok 2000

Dva z vyznamenaných v roce 2000:

 • PhDr. Jaromíru Boháčovi za jeho neúnavné dílo národopisné, osvětové, vzdělávací a za jeho celoživotní snahu o porozumění mezi národy. Současně byla cenou Euregionu Egrensis odměněna i paní
   
 • Olga Zámostná za její zásluhy o znovuobrození dělné práce na české straně evropského regionu Egrensis.
   

Slavnostní udělení ceny na Božím Daru v r. 2001

 • IHK – Kontaktní centrum pro sasko-českou hospodářskou spolupráci v Plavně, které vytvořilo bohatou síť poradenství na česko-německé hranici.
   
 • Ing. Václav Jakl, starosta města Cheb, za přínos k Česko-německé spolupráci.
   
 • Rainer Christoph, ředitel základní školy v Altenstadtu (okres Neustat a.d.W.), který se svojí vědeckou prací zasloužil o znovuobnovení Zlaté cesty z Norimberka do Prahy.
   

rok 2002

Slavnostní udělení ceny v Bad Steben

 • Vyznamenána byla Třístranná kooperace Katolické církevní obce Marktredwitz/Brand – Annaberg-Buchholz – obec Rovná za příkladnou intenzivní přeshraniční spolupráci v sociální oblasti.
   
 • Ing. Pavel Beran, ředitel okresního muzea v Sokolově byl vyznamenán za své studie o záchraně hornických památek.
   

rok 2003

Slavnostní udělení ceny v Lobensteinu

 • Spolek pro ochranu dětí Aue –Schwarzenberg
   
 • José Kočí za příkladný příspěvek k záchraně poutního místa Maria Loreto
   

rok 2004

Slavnostní udělení ceny 20. listopadu v Klášteře Teplá

 • František Čurka - starosta obce Halže, 1. víceprezident Euregia Egrensis za dlouholetou osvětu a propagaci myšlenky přeshraniční spolupráce na Tachovsku
   
 • Wilfried Beyhl - Bayreutský Biskup za organizování Církevních dnů v minulých letech, které byly setkáním věřících z obou stran hranice
   

rok 2005

Slavnostní udílení ceny 22. října v bavorském Waldsassenu v aule kláštera. Cenu obdrželi zástupci médií za příspěvek k porozumění mezi Čechy a Němci.

 • Michael Neubauer - novinář za bavorskou stranu
   
 • Zdeněk Trnka - redaktror Českého rozhlasu za českou stranu
   
 • Mike Bielagk - Česko-německá tisková agentura za saskou stranu
   

rok 2006

Slavnostní udílení ceny 14. října v saském Plauen, v Malzhausgalerie

 • Uwe Tippner a Jiří Pavlas- za česko - německý projekt "Kontakt"
   
 • Dr. Helmut Riedel- předseda Fichtelgebirgsverein (Spolku Smrčiny)
   
 • Lubomír Líbal- farář z Českobratrské církve evangelické v Chebu
   
 • Alena Kovaříková- z poutního kostela Maria Loreto
   

rok 2007

Slavnostní udílení ceny 10.11. na zámku v Lázních Kynžvart. Cena byla udělena za příspěvek k osvětě českého a německého jazyka.

 • Elena Blechsmidt z Markersbachu (Sasko)
   
 • Robert Dvořák z Tachova (Česko)
   
 • Alfred Wolf z Bärnau (Bavorsko)
   

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2008

Slavnostní akt v divadle v Hofu

Cenu převzaly amatérské pěvecké soubory za svoji dlouholetou partnerskou spolupráci, která sahá až do raných 90. let minulého století:

 • Pěvecký spolek 1848 Rehau (Bavorsko)
   
 • Ženský živnostenský sbor a mužský pěvecký sbor 1839 Franz Schubert (oba z Oelsnitz - Sasko)
   
 • Chorus Egrensis z Aše (Čechy)
   

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2009

Slavnostní akt v Dolním zámku v Greizu

Cenu převzali tři jednotlivci za své zásluhy o hranice překračující spolupráci:

 • Andreas Krainhöfner, Himmelkron (Bavorsko)
  Bývalý starosta Andreas Krainhöfner obdržel ocenění za spolupráci města Himmelkron s městem Kynšperk nad Ohří, která trvá od raných 90. let minulého století a je jediným česko-německým komunálním partnerstvím v okrese Kulmbach
   
 • Ulrich Kunze, Oelsnitz/V. (Sasko)
  Zásluhou pana Kunzeho je hranice překračující angažmá Mariánského kláštera Marienstift Oelsnitz/V., jehož byl jednatelem, zejména pak spolupráce s mateřskými školami v Aši a Sokolově.
   
 • Rudolf Chlad, Boží Dar (Čechy)
  Zásluhy Rudolfa Chlada spočívají v dlouholeté spolupráci Horské služby Boží Dar s kolegy z Johanngeorgenstadt, v jeho angažmá jako zástupce obce Boží Dar a v předsednictví spolku Rosnatka
   

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2010

Slavnostní akt v zámku Chyše

Vrcholem celé akce byl bezpochyby projev člena Evropské komise, eurokomisaře pro rozšíření a politiku sousedství, pana Štefana Füleho, a samozřejmě Udělení ceny EE Česko-německé fotbalové škole za její příkladné přeshraniční aktivity.
 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2011

Slavnostní akt na hradě Wernberg

Ocenění dostala Střední průmyslová škola z Tachova/Světce a její partnerská škola ve Weidenu.
 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2012

Slavnostní akt na zámku Voigtsberg v Oelsnitz / Vogtland

Ocenění obdržely české a německé mateřské školky za angažovanou partnerskou spolupráci.

Oceněny byly tyto mateřské školky:

 • Kindergärten "Fuchsbau" Schirnding a MŠ Cheb Komenského
   
 • MŠ "Barevný klíček" Sokolov a Kindergärten "Hütchen" Oelsnitz/Vogtl.
   
 • Kindergärten "Puppenstübl" Rittersgrün a MŠ Ostrov Krušnohorská.
   

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2013

Slavnostní akt v Městské knihovně v Ostrově

Cena byla udělena za mimořádnou, mírovou a přátelskou, civilně-vojenskou přeshraniční spolupráci v letech 2002-2012. Byla udělena projektu "Patrouille/Hlídka EUREGIA EGRENSIS" s regionálními jednotkami vojenských sborů z Bavorska, ze Saska, z Durynska a s Armádou České republiky.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" - "Investice do vaší budoucnosti"
 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2014

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2014 proběhlo 8. listopadu 2014 v Německém muzeu parních lokomotiv  v Neuenmarktu.

Cenou bylo vyznamenáno angažmá čtyř osobností, které se po léta zabývají iniciováním přeshraničního porozumění mezi národy v oblasti kultury, vzdělávání a péče o roddný kraj.

Nositeli ceny jsou:

 • GMD Florian Merz, Bad Elster │ Kultura
  - intendant vykonávající funkci jednatele společnosti Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft Bad Elster
   
 • Manželé Edeltraud a Dušan Caranovi │ Vzdělávání a péče o rodný kraj
  - Aš
   
 • Hans-Joachim Goller │ Kultura
  - Galerista, Selb
   

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2015

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2015 proběhlo 14. listopadu 2015 v Kulturzentrum "Glück auf!" v Eibenstocku.

Nositeli ceny jsou:

 • Horst Adler │ předseda nadace Ascher Kulturbesitz, Tirschenreuth
   
 • Ing. Josef Hora │ bývalý starosta města Chodov
   
 • Christoph Flämig │ bývalý starosta města Bad Elster

 

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2016

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2016 proběhlo 12. listopadu 2016 v Chodové Plané v Beerariu (v bývalé Staré Sladovně).

Nositeli ceny jsou:

 • Ludwig Meier, Ministerský zmocněnec v.v.
   
 • Gottfried Zehrmann, Horská služba Johanngeorgenstadt
   
 • Pavel Voltr, Kastelán zámku v Tachově

Udělování ceny Euregia Egrensis za rok 2016 bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Trvale udržitelná přeshraniční spolupráce v EUREGIU EGRENSIS.
 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2017

(21. října 2017, hrad Falkenberg – Bavorsko)

Dne 21. října byly na hradu Falkenberg vyznamenány tyto osobnosti:

 • paní Melanie Schrenk, dlouholetá vedoucí Letního tábora mládeže EUREGIO EGRENSIS, jmenovaná pracovním sdružením Bavorsko. Paní Melanie Schrenk je jedním z hlavních lídrů přeshraničního Letního tábora mládeže od samotného počátku organizování. Neustále inovuje program tábora tak, aby se žáci učili německému jazyku formou her a němčina se stala nedílnou součástí života v příhraničních oblastech.
   
 • pan Václav Peteřík, ředitel základní školy ve Stříbře, jmenován pracovním sdružením Čechy. Pan Václav Peteřík se zaměřuje a sestavuje studijní programy žáků tak, aby se němčina v příhraničních oblastech dostala do povědomí jako jeden z nejdůležitějších cizích jazyků. Je tvůrcem mnoha studijních materiálů jak pro základní školy, tak zájmové kroužky.
   

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2018

(27. října 2018, Kulturní a vzdělávací centrum ARCHA v Schilbachu (nedaleko Klingenthalu)

Dne 27. října 2018 byly vyznamenány tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-německých vztahů, prolamování bariér, a to jak kulturních, tak jazykových. Na bavorské straně byl vyznamenán pan Albrecht Schläger – člen prezídia Sudetoněmecké rady, na české straně byl oceněn emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský a na sasko/durynské straně cenu obdržel Wolfgang Sell, starosta obce Pottiga.

 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2019

(12. října 2019, jízdárna Tachov Světce)

Oceněni byli zástupci z komise pro partnerství měst Sokolov a Schwandorf, za bavorskou stranu pan Ernst Schober a za českou stranu pan Antonín Lebeda. Na sasko/durynské straně byl vyznamenán pan Hans-Jürgen Knabe z partnerské komise Breitenbrunn/Erzgebirge.

Slavnostní řeč na téma „Regiony jako mosty evropské kultury“ přednesl pan Bernd Posselt mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2021

(18. září 2021, přírodní divadlo v Bad Elster)

Cena Euregia Egrensis 2021 byla udělena za mimořádné přispění k výuce němčiny a češtiny v příhraniční oblasti.

Nositeli ceny jsou:

Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel

Jenaplanschule im Erzgebirge/Markersbach

Mgr. Jana Petřiková, Aš

 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2022

(8. října 2022, Kulturní dům Dvorana, Loket)

Nositeli ceny jsou:

Obec Steinberg

Město Waldsassen

Michal Urban

 

Udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 2023

(21. října 2023, Porzellanikon Selb)

Nositeli ceny jsou:

Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov

Petr Rojík, Muzeum Sokolov

Egerland Museum Marktredwitz

Muzeum na zámku ve Schwarzenbergu