Tiskoviny

Propagační materiály

Euregio Egrensis zahájilo konkrétní práce na mapě Euregio Mobil II financované z Dispozičního fondu Cíl 3 a z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Proběhla již první schůzka s odborníky na cyklotrasy na české straně. V Německu převzaly koordinační práce pracovní sdružení EE Sasko/Durynsko a EE Bavorsko.  

V rámci projektu je naplánováno vytisknout 75 000 ks map v němčině a 25 000 ks map v češtině.

Mapa Euregio Mobil byla vydána poměrně velkým nákladem již před 5 lety a setkala se s velkým zájmem. Proto nyní připravujeme její aktualizaci a nové vydání.
 

Propagační materiál „Superlativy regionu“, který jsme připravovali asi 1,5 roku je nyní připraven k distribuci v českém a německém jazyce. Na české straně budou brožury distribuovány přes členské obce Euregia Egrensis, turistická a informační centra a na veletrzích cestovního ruchu.

Tato brožura si vzala za cíl informovat o mimořádných atraktivitách celého euroregionu, které splnili základní kritérium – být superlativem v rámci ČR nebo Německa, Evropy či světa.

Nakonec se sešlo více jak 100 superlativů.

V přípravné fázi bylo nutné jednat s odborníky v oblasti turismu z celého území euroregionu, tedy Bavorska, Saska, Durynska a Čech, což představovalo určité úsilí, protože bylo nutné sjednotit různé pohledy na tuto problematiku a také různé představy o výstupu projektu.  

Vydané tiskoviny: