Disposition Fund CZ - Bayern 2014-2020

Poslední projektové žádosti byly projednány na 19. jednání RŘV dne 4. 5. 2022. Předkládání nových žádostí již není možné. 

 

Informationen in Vorbereitung