Fund von klein Projekten CZ - Sachsen 2014-2020

Poslední projektové žádosti byly projednány na 26. jednání LŘV dne 5. 5. 2022. Předkládání nových žádostí již není možné.

 

Informationen in Vorbereitung