Výroční konference k 30. výročí Euregia Egrensis

Dne 21. 4. 2023 se v Kulturním centru Svoboda v Chebu konala konference Euregia Egrensis, letos v duchu 30. výročí jeho založení. Za uplynulé tři desítky let se podařilo zrealizovat řadu projektů, které nadále propojují sousedy na české a německé straně hranice a přispěly k rozvoji dobrých sousedských vztahů. Byly vybudovány nové kontakty a spolupráce v pohraničí se celkově posunula na vyšší úroveň.

Oficiální část konference zahájil v 11 hodin společný prezident Euregia Egrensis, pan Roland Grillmeier.

Se svými proslovy vystoupili  čestní hosté mezi nimiž nechyběli například Generální konzulky  Markéta Meissnerová z Drážďan a Ivana Červenková z Mnichova, hejtman Karlovarského kraje Petr Kuhánek prezidenti Euregia Bavorsko – Peter Berek, Euregia Česko – František Čurka, za Euregio Sasko pan Steffen Zenner a další.

Na akci byly prezentovány aktuální příhraniční projekty a představeni podporovatelé a partneři sdružení Euregio Egrensis: Česko-německý fond budoucnosti, Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže, Selb 2023 gGmbH Bavorsko-české týdny přátelství, Centrum Bavaria Bohemia ze Schönsee v Bavorsku, Česko-bavorský GEOPARK, Saská zemská kancelář pro vzdělávání sousedních jazyků a EUROPE DIRECT Vogtland & EUROPE DIRECT Karlovy Vary.

Od 13 hodin se kulturní centrum otevřelo také pro širokou veřejnost. Návštěvníci se mohli blíže seznámit s činností partnerů Euregia Egrensis, kteří měli ve foyer své stánky s propagačními materiály a ochutnat pro tuto příležitost speciálně vyrobenou Česko-německou klobásu přátelství od Metzgerei MAX z Hofu.

K příjemné atmosféře setkání přispěl hudební doprovod zajištěný skupinou Jang Band z gymnázia Cheb.

Další aktuality a novinky