Zahajovací konference k projektu "Jazyk sousedů od začátku"

V knihovně v Ústí nad Labem se v pondělí 29. dubna sešli zástupci předškolních zařízení a zájemci o předškolní vzdělávání v jazyce sousedů na zahajovací konferenci organizované partnery projektu „Jazyk sousedů od začátku“. 

V průběhu setkání byly představeny možnosti přeshraniční spolupráce, proběhla diskuze o jazykových hranicích a jejich překonávání, síťování a ukázka aktivit s nejmenšími. Promítal se video záznam z návštěvy jazykové průvodkyně v mateřské škole, účastníci konference si na místě mohli vyzkoušet „jazykovou koupel“ - imerzní metodu, kdy se jazyk sousedů intenzivně používá v běžné řeči vedle mateřského jazyka. Všem se koupel moc líbila a vtipně vedená ukázka byla příjemným zpestřením. K dispozici byla také nabídka pomůcek, knih a dalších materiálů v českém a německém jazyce, které se ve školkách využijí. Po skončení oficiální části byl prostor pro volnou diskuzi, výměnu názorů a zkušeností. 

Cílem projektu, který potrvá do roku 2026, je seznámit děti se sousedním jazykem již v raném věku, vyzkoušet modelové přístupy výuky jazyka sousedů v mateřských školách na obou stranách hranice a překonávání bariér. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG Sasko-Česká republika 2021-2027, pracují na něm týmy všech česko-saských euroregionů, LaNa (Saská zemská centrála pro rané vzdělávání v jazyce sousedů) a Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem. Záštitu nad projektem převzala saská státní ministryně spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost Katja Meier a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Paní Meier i pan ministr Bek účastníky v online přenosu pozdravili a popřáli úspěšnou realizaci projektu. Projekt bude nadále rozvíjen a vyhodnocován.

Další aktuality a novinky

Euregio Egrensis
Aktuální vydání zpravodaje ...číst dále
Euregio Egrensis
Výroční konference Euregia Egrensis se uskutečnila v pátek 19. dubna od 10 hodin ve Fichtelgebirgshalle ve Wunsiedlu. Letos j ...číst dále