Fond malých projektů - Česko-Sasko 2014-2020

Dochází k prodloužení maximální doby realizace projektů realizovaných v rámci Fondu malých projektů Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Nově je možné projekty FMP realizovat až do 31. 7. 2022 s tím, že maximální doba trvání projektu nesmí překročit tři roky (u prodlužovaných projektů) Vyúčtování potom doporučujeme předložit co nejdříve, nejlépe do 15. 8. 2022. 

Projektové žádosti musí být podány nejpozději do 17. 3. 2022 tak, aby mohly být projednány na 26. jednání LŘV dne 5. 5. 2022. Pozdější předložení projektových žádostí není možné.

Zbývající alokace české části fondu je nyní 92 210,69 €. Pokud plánujete podat projektovou žádost, kontaktujte předem projektovou manažerku: Ing. Olga Křížová, 353 034 141, olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

Program Ziel ETZ / Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Fond malých projektů (FMP) Ziel ETZ / Cíl EÚS v česko-saském příhraničním regionu

Program Ziel ETZ / Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Správce FMP, Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS vyzývá k předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů Cíl ETZ / EÚS v regionu EGRENSIS (okresy KV, SO, CH) s finanční podporou Cíl ETZ / EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Společný realizační dokument a veškeré další dokumenty jsou k dispozici v Regionálním sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS, Na Vyhlídce 53 ,360 01, Karlovy Vary a na těchto internetových stránkách.

Projektové žádosti mohou být předkládány průběžně. Před podáním Žádosti o podporu projektu je nutné důkladně si prostudovat Společný realizační dokument a další relevantní dokumenty uvedené v sekci "Společný realizační dokument".