Fond malých projektů - Česko-Sasko 2014-2020

Zbývající alokace české části fondu je nyní 101 223,83 €. Pokud plánujete podat projektovou žádost, kontaktujte předem projektovou manažerku: Ing. Olga Křížová, 353 034 141, olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

Program Ziel ETZ / Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Fond malých projektů (FMP) Ziel ETZ / Cíl EÚS v česko-saském příhraničním regionu

Program Ziel ETZ / Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Správce FMP, Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS vyzývá k předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů Cíl ETZ / EÚS v regionu EGRENSIS (okresy KV, SO, CH) s finanční podporou Cíl ETZ / EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Společný realizační dokument a veškeré další dokumenty jsou k dispozici v Regionálním sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS, Na Vyhlídce 53 ,360 01, Karlovy Vary a na těchto internetových stránkách.

Projektové žádosti mohou být předkládány průběžně. Před podáním Žádosti o podporu projektu je nutné důkladně si prostudovat Společný realizační dokument a další relevantní dokumenty uvedené v sekci "Společný realizační dokument".