Závěrečná zpráva Dispozičního fondu

Nová brožura "Přehled financování přeshraničních projektů v rámci programu INTERREG Svobodný stát Bavorsko-Česká republika 2014-2020"

Jak vypadaly malé bavorsko-české projekty na konci dotačního období EU? Kolik opatření bylo provedeno v Horních Frankách a v Horní Falci, ale i v sousední zemi? Jaké dopady měla koronavirová pandemie 
na přeshraniční spolupráci? Ve své nejnovější publikaci Euregio Egrensis tyto otázky zkoumá a informuje o projektech financovaných z evropských fondů v letech 2016 až 2022. Bavorská pracovní skupina Euregio Egrensis měla na starosti správu tzv. dispozičního fondu pro přeshraniční opatření do 25 000 EUR jménem bavorského ministerstva hospodářství společně s Euregio Egrensis Čechy. Praktické příklady ukazují široké spektrum bavorsko-českých aktivit v posledních letech. Zároveň by to mělo být impulsem pro nové období financování. Kromě přehledu vyplacených finančních prostředků EU a realizovaných projektů brožura také graficky znázorňuje rozšíření projektu, které se stalo nezbytným v důsledku pandemie koronaviru.

Navzdory negativním dopadům pandemie, v jejichž důsledku musela být řada setkávacích projektů zrušena, odložena nebo převedena do digitálních formátů, bylo realizováno 127 českých a 139 bavorských projektů. Na české straně bylo nositelům projektů vyplaceno více než 1,4 milionu EUR z prostředků programu INTERREG, na bavorské straně zatím více než 1,3 milionu EUR - peníze, které putovaly do regionu například obcím, klubům, školám nebo vzdělávacím institucím. 

Brožura byla vydána jako oboustranná brožura v němčině a češtině. Lze o ni zdarma požádat v kanceláři Euregia Egrensis. Popř. lze brožuru stáhnout v elektronické podobě.