Program Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Dochází k prodloužení maximální doby realizace projektů realizovaných v rámci Dispozičního fondu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Nově je možné projekty DF realizovat až do 31. 7. 2022. Vyúčtování musí být předloženo nejlépe do 14. 8. 2022, nejpozději však do 30. 8. 2022. 

Projektové žádosti musí být podány nejpozději do 31. 3. 2022 tak, aby mohly být projednány na 19. jednání RŘV dne 4. 5. 2022. Pozdější předložení projektových žádostí není možné.

Zbývající alokace české části fondu je nyní 113 928,83 €. Pro konzultace k projektům kontaktujte projektovou manažerku: Ing. Olga Křížová, 353 034 141, olga.krizova@euregio-egrensis.cz

Logo EU a ETZ

Dispoziční fond (DF) Cíl EÚS v česko-bavorském příhraničním regionu

Správce DF, Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS vyzývá k předkládání projektových žádostí do Dispozičního fondu Cíl EÚS v regionu EGRENSIS (okresy KV, SO, CH, TC) s finanční podporou Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Směrnice pro žadatele a veškeré další dokumenty jsou k dispozici v Regionálním sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS, Na Vyhlídce 53, 360 01  Karlovy Vary a na těchto internetových stránkách.