Publicita DF

Konečný uživatel je povinen informovat veřejnost o příslušném projektu a podpoře z Programu v souladu s bodem 2.2 přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013, příslušným prováděcím nařízením (EU) č. 821/2014, ustanovením Směrnice pro žadatele a Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 - 2020.

Finanční prostředky na publicitu projektu ve Fondu jsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, pokud jsou součástí jeho rozpočtu

V průběhu realizace projektu informuje konečný uživatel veřejnost o podpoře z Programu následujícím způsobem:

  • Odkaz na internetových stránkách konečného uživatele: Pokud existují internetové stránky konečného uživatele, bude na nich uveden stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a bude zdůrazněna finanční podpora Evropské unie v rámci Programu.
     
  • Plakát: Konečný uživatel umístí alespoň jeden plakát (minimální velikost A3) s informacemi o projektu, včetně finanční podpory Evropské unie v rámci Programu, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy (vzory plakátů: barevný A3 na šířku, barevný A3 na výšku, černobílý A3 na šířku, černobílý A3 na výšku)
     
  • Podklady pro účastníky zapojené do projektu a veřejnost: Konečný uživatel zajistí, že účastníci zapojení do projektu budou informováni o financování Evropské unie v rámci Programu. Všechny podklady týkající se realizace projektu, které jsou používány pro veřejnost nebo pro účastníky, včetně potvrzení o účasti a jiných potvrzení, musí obsahovat logo Programu, znak Unie spolu s odkazem na Evropskou unii a na Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Euregia Egrensis.

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:

Vzorová publicita ke stažení: barevná verze, černobílá verze.
Zobrazení znaku Evropské unie musí být ve všech případech barevné s výjimkou černobílých tištěných médií, ve kterých je přípustné černobílé provedení. V případě barevného pozadí musí být znak Evropské unie opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku.

V kanceláři Euregia Egrensis jsou k zapůjčení bannery a roll-upy s povinnou publicitou pro projekty realizované z DF Cíl EÚS. Pokud si budete chtít banner nebo roll-up na vaši akci zapůjčit, kontaktujte nás na tel.: 353 034 141.

Závazná pravidla pro publicitu stanovuje Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020.

Loga ke stažení:

logo Evropské Unie

logo programu

logo Euregia Egrensis

Kam dál